Categorie: <span>Nieuws</span>

Zonnepanelen eigenaars: uitstel tot 2025 voor digitale meter

Heb jij zonnepanelen en een digitale meter? Dan kan je nog tot 2025 gebruik maken van de terugdraaiende teller. Je kan tot begin 2025 bij netbeheer Fluvius aangeven dat je nog geen gebruikt wilt maken van de digitale meter. Dit heeft Fluvius samen met de Vlaamse regering afgesproken.

Het installeren van de digitale meter zal dus niet meer gebeuren. Dat was al vorige maand bekend gemaakt door de Vlaamse regering. Ongeveer 470.000 gezinnen met zonnepanelen die nog een terugdraaiende teller hebben, zullen voor 2022 geen digitale meter meer krijgen. De Vlaamse regering heeft ondertussen samen met Fluvius afgesproken dat je sowieso voor 2025 kan laten weten dat je geen digitale meter meer zou willen. Alleen geldt deze afspraak niet voor nieuwe prosumenten en ook voor prosumenten die al 15 jaar een terugdraaiende teller hebben gehad.

Pas wel op met te lang uitstellen. De compensatieregeling voor het wegvallen van terugdraaiende teller bij een digitale meter kan je maar aanvragen tot eind 2025.

Compensatie wegvallen terugdraaiende teller

Het systeem van de terugdraaiende teller werd vorige maand vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Maar de Vlaamse regering heeft een nieuw alternatief bedacht. Zo kwam minister Demir snel met een oplossing. Er zal een compensatie komen. De regering stelt een eenmalige compensatie die een rendement van 5 procent op 15 jaar zal garanderen. Het ontwerp is al rond. Alleen moet dit nog voorgelegd worden aan energieregulator Vreg, de Vlaamse Toezichtscommisie en de Raad van State.

Zonnepanelen premie in België

Vanaf 1 januari 2021 is er een grote verandering gekomen voor de premie op de zonnepanelen in België. Ze hebben besloten om de terugdraaiende teller te laten vallen in 2021. Mocht je nog voor het nieuwe jaar een terugdraaiende teller hebben dan kan je daar nog in principe gebruik van maken. Als je na 31 december 2020 zonnepanelen wil aanschaffen dan kom je in aanmerking voor de nieuwe investeringspremie.

De gevolgen

Dit heeft serieuze gevolgen gaf de minister van energie Zuhal Demir (N-VA) aan. De afgelopen twee jaar was er een toename van nieuwe zonnepanelen installaties, juist vanwege de regeling. Er kwamen zo een 90.000 nieuwe zonnepanelen installaties bij. Dit heeft dus gevolgen voor 101.000 gezinnen in België met zonnepanelen en een digitale meter. Niet alleen de gezinnen zijn de dupe hiervan, maar ook voor ongeveer 470.000 installaties die nog wachten op de digitale meter.

Protest

De Vlaamse regering heeft nogal een groot probleem op dit moment. Ze hadden namelijk tijdens de introductie van de digitale meter, de eigenaars van de zonnepanelen verzekerd dat zij gebruik konden maken van een digitale meter. Veel Belgen zijn hier kwaad over en voelen zich bedrogen door de overheid. De particulieren hebben via een Facebookgroep een oproep gedaan. Er werd opgeroepen om alle zonnepanelen in België voor een dag uit te schakelen. De particulieren willen hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de overheid en de VREG. In de groep werd gezegd dat ze op 1 mei om 11.00 uur alle zonnepanelen willen gaan uitschakelen. Hierdoor zal er dus energie uit het buitenland gekocht moeten worden. Na 15.00 uur gaan de eigenaren de zonnepanelen in schakelen, het elektriciteitsnet zal hierdoor overbelast raken en ook de leidingen in de grond. Veel huishoudens zullen dus voor een lange tijd zonder stroom zitten.

Zonnepanelen premie in 2021

Iedere particulier die na 1 januari 2021 zonnepanelen wil gaan aanschaffen kan tot €1500 premie krijgen. Voor elke kWp tot en met 4 kWp kunt u €300 subsidie krijgen. Ga je voor een installatie van 4kWp dan krijg je een subsidie van €1200, de installatie kosten liggen tussen de €4500 en €6000 je bespaart dan zo een 20% tot 25%. Vanaf de 4kWp geldt de premie van €150 per kilowatt. De installaties boven de 6kWp komen niet in beschikking voor een extra premie.

Deze premie loopt vanaf 1 januari 2021 tot eind 2024. Hieronder staat er een schema met de premies. De premie wordt om het kwartaal afgebouwd tot 2024.

Vermogen 2021 2022 2023 2024
1kWp €300 €225 €150 €75
2kWp €600 €450 €300 €150
3kWp €900 €675 €450 €225
4kWp €1200 €900 €600 €300
5kWp €1350 €1012,50 €675 €337,50
6kWp €1500 €1125 €750 €375

Premievoorwaarden

 • De zonnepanelen moeten geplaatst worden door een aannemer. Dit geldt voor zowel bestaande woningen als nieuwbouw met een bouwaanvraag tot 31 december 2013. Dit is dus gericht op investeringen die niet vallen onder het verplichte minimumaandeel hernieuwbare energie.
 • Er kan maar per woning één premie voor een pv-installatie gediend worden, als u dus al een pv-installatie heeft dan kan dat niet meer.
 • De woning is aangesloten op een elektriciteitsnet
 • De installatie mag alleen worden uitgevoerd als de installateur een RESCert certificaat heeft
 • De premie mag niet meer dan 40% zijn
 • De omvormer mag een maximale vermogen hebben van de 10kVa en niet meer

Het rendement

Door de nieuwe premie systeem zal het rendement veel hoger worden. Dit komt omdat de mensen met zonnepanelen nog een terugdraaiende teller hebben en zij mogen die nog 15 jaar houden. Bij het gebruik van die meter krijgen zij de keuze tussen de digitale meter en het nieuwe systeem VREG. Dat is de Vlaamse energieregulator. Hierbij worden de nettarieven berekent op basis van de gebruikte stroom. Het prosumentarief komt te vervallen. Dit is veel voordeliger. Hoe meer energie jij opwekt, hoe meer je dit zelf kan gaan gebruiken.

Krijg je een subsidie van de Belgische overheid bij de installatie van zonnepanelen?

Vanaf 2012 kon je in Nederland als particulier subsidie aanvragen voor het laten installeren van zonnepanelen. Dit bedroeg een vergoeding van ongeveer €650 euro. Sinds augustus 2013 is er echter geen landelijke subsidie meer op het installeren van zonnepanelen op je woning, omdat zonnepanelen zo winstgevend worden geacht dat een subsidie niet langer nodig is. Sommige gemeentes hebben daarentegen hun eigen regelingen wat betreft subsidies voor zonnepanelen. Je kun in Nederland alleen gebruikmaken van een btw-verlaging, wanneer je een deel van je opgewekte stroom terug levert aan het net. De zogenaamde salderingsregeling. Hoe zit het met de subsidieregeling over de landsgrenzen heen? Hoe kijkt buurland België hier tegenaan?

Zijn er subsidies in België voor het laten plaatsen van zonnepanelen?

Ook in België zijn er op dit moment geen subsidies beschikbaar voor de installatie van zonnepanelen. Momenteel beschouwt de Belgische overheid de installatie van zonnepanelen als een dusdanige winstgevende investering dat een subsidieregeling niet nodig wordt geacht. De zonnepanelen hebben een zodanige ontwikkeling meegemaakt dat ze veel efficiënter werken dan vroeger en daardoor meer groene stroom opleveren dan voorheen. Ook de aankoopprijzen van een set van zonnepanelen zijn lager geworden. De terugverdientijd is door deze twee factoren lager komen te liggen.

De terugdraaiende teller van België

België werkt wel nog met een terugdraaiende teller. Deze vraag je aan, wanneer je werkt met een zonnepanelensysteem dat over een totaal vermogen van tien kilowattuur beschikt. Dit betekent dat je energiemeter kan worden teruggedraaid, wanneer er meer energie wordt opgewekt door de zonnepanelen dan in het huishouden verbruikt wordt. Op zonnige dagen dat je afwezig van huis bent, draait de energiemeter zich dan terug omdat de energieproductie hoger is dan het energieverbruik met als resultaat een lagere energierekening.

Btw-verlaging op de aanschaf van zonnepanelen

Net als in Nederland vindt er in België eveneens een verlaging van het btw-tarief plaats, wanneer je zonnepanelen koopt. Zo betaal je niet 21 procent btw, maar 6 procent. Hierbij zijn een aantal voorwaarden van pas. Ten eerste moet je woning ouder zijn dan tien jaar en wordt deze woning gebruikt voor private doeleinden. Je wilt als eigenaar van de woning een verbetering aanbrengen aan je woning door deze beter te isoleren of door zonnepanelen of zonneboilers te laten installeren door een erkend bedrijf.

Is er een fiscaal voordeel in België te behalen bij de installatie van zonnepanelen?

In België was het een tijdje zo dat je bij de installatie van zonnepanelen te maken kreeg met een belastingvermindering van maximaal €3680. Afhankelijk van de plaats waar je woonachtig was kon hier nog een extra €1000 vanaf gaan. Dit belastingvoordeel is nu ook afgeschaft als gevolg van de lagere aanschafprijzen van de zonnepanelen.

Houd rekening met de prosumententarieven

Niet alleen krijg je geen subsidie in België meer voor de aanschaf van zonnepanelen, in België is het ook nog eens gebruikelijk dat je de energieleverancier een vergoeding betaalt, wanneer je jouw energieoverschot terug aan het net geeft. Met een bidirectionele meter zou je deze kosten kunnen voorkomen.

Wat staat op de agenda in 2021?

Vanaf 1 januari 2021 zullen deze regelingen weer veranderen. De terugdraaiende teller zal verdwijnen en zo ook het geldende tariferingssysteem en daarvoor in de plaats zal er een nieuwe subsidie toegekend worden. Vanaf dan geldt dat de energie die aan het netwerk gegeven wordt, doorverkocht zal worden. Dit zal de rentabiliteit van de zonnepanelen vertragen, maar de terugverdientijd van tien jaar zal gelijk blijven. De subsidie zal in totaal veertig procent van de totale aankoopkosten dekken met een maximum van €1500.

Een kanttekening hierbij

Deze subsidieregeling betreft alleen Vlaanderen. Wallonië zal gebruik blijven maken van de terugdraaiende teller, terwijl het gewest Brussel een gemeentelijke subsidie heeft waar het gebruik van blijft maken. In Brussel geldt namelijk een systeem van gedeeltelijke compensatie en groene stroom certificaten.

Vanaf 1 januari 2021 nieuwe subsidie voor zonnepanelen in Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft onlangs bekend gemaakt dat iedereen die na 31 december 2020 zonnepanelen aanschaft, gebruik kan maken van een nieuwe subsidie. Deze subsidie is in het leven geroepen om de terugdraaiende meter, die verdwijnen gaat, te compenseren. Dit is het directe antwoord de rechtszaak die de energieregulator VREG heeft aangespannen om de totale compensatie regeling van dit moment bij het plaatsen van een digitale meter af te schaffen. Maar kan de nieuwe regeling dit voldoende compenseren?

De situatie nu

Wie tot en met 31 december 2020 zonnepanelen aanschaft maakt nog gebruik van de terugdraaiende meter en de “totale compensatie”. Dit betekent dat 15 jaar lang de energie die je opwekt automatisch wordt afgetrokken van de energie die je gebruikt. Je krijgt hier de totale energieprijs voor, die ook bestaat uit belastingen en netbeheerkosten. Krijg je tijdens deze 15 jaar een digitale meter, dan zal het terugdraaien niet meer analoog, maar virtueel gebeuren.

Volgens dit systeem krijg je van de energieleverancier dus de totale prijs voor energie. Dat is iets wat ze ergens anders natuurlijk nooit betalen. VREG wil daarom als de digitale meters geplaatst zijn niet meer een totale compensatie per kWh uitdelen, maar enkel de prijs voor energie. Hiervoor hebben ze een rechtszaak aangespannen en winnen ze die, dan gaat dat ook daadwerkelijk gebeuren. Omdat de Vlaamse overheid inziet dat dit grote verliezen oplevert voor zonnepaneelhouders, hebben ze een nieuwe compenserende premie in het leven geroepen.

De nieuwe premie

De nieuwe investeringspremie van de Vlaamse overheid ziet er heel anders uit. Per kWh die je teruglevert aan het Vlaamse energienet, krijg je nu alleen nog de kale energieprijs van de leverancier. Dat is dus exclusief de netkosten en het prosumentarief en wordt geschat als €0,03. Om dit te compenseren biedt de overheid een eenmalige investeringspremie aan. De hoogte van deze premie wordt bepaald door het vermogen van je installatie. Maximaal krijg je met de premie in 2021 €1500 terug voor je investering en dit bedrag daalt elk jaar. De bedragen in kwestie worden in de volgende tabel verder toegelicht.

Vermogen systeem 2021 2022 2023 2024
0 – 4 kWp €300 per kWp €225 per kWp €150 per kWp €75 per kWp
4 – 6 kWp +€150 per kWh +€112,50 per kWp +€75 per kWp +€37,50 per kWp
Maximale premie €1500 €1125 €750 €375

Wat zijn de voorwaarden?

Deze premie loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024. De zonnepanelen moeten geplaatst zijn door een aannemer. Je kunt er alleen gebruik van maken als je ze op een bestaande woning laat installeren, of op een nieuwbouwwoning met een bouwaanvraag tot 31 december 2013. Er kan per woning maar één premie worden aangevraagd en dat alleen als er geen ander zonnesysteem aanwezig is. Meld je je zonnepanelen niet binnen 2 maanden bij je netbeheerder aan, dan kom je niet in aanmerking voor de premie.

Waarom neemt de premie elk jaar af?

De maximale premie die je met deze investeringssubsidie kunt krijgen is dus elk jaar minder. Dit is bewust gedaan, omdat de overheid daarmee de dalende investeringskosten voor zonnepanelen wil compenseren. Op die manier willen ze oversubsidiëring tegen gaan. Daarnaast krijg je nooit meer dan 40 procent van het bedrag dat je hebt betaald vergoed.

Wat zijn de gevolgen?

Met deze regeling gelooft de Vlaamse overheid dat zonnepanelen eigenaren €0,27 besparen per kWh die ze direct ook zelf gebruiken. De rest van de energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen en die dus aan het energienetwerk wordt geleverd moet aan de energieleverancier worden verkocht. In Vlaanderen liggen de prijzen per kWh stroom dan rond de €0,03. Volgens de overheid zou de terugverdientijd voor zonnepanelen in Vlaanderen zonder deze premie naar 13 jaar oplopen. Met deze premie zal de terugverdientijd gemiddeld 10 jaar zijn. Met een levensduur van 25 jaar profiteer je dus nog 15 jaar van de kale winsten van je installatie.

Een lage vergoeding

In principe is deze regeling, zoals de Vlaamse overheid het uitlegt, dus in principe goed. Je bespaart €0,27 per kWh die je opwekt en dat is jaarlijks geen klein bedrag. Het probleem zit hem in de vergoeding die je krijgt als je energie moet verkopen aan je energieleverancier. Een prijs van €0,03 per kWh maakt het investeren in zonnepanelen niet rendabel. Het is dus zaak om het voor elkaar te krijgen geen energie aan het netwerk terug te leveren, maar deze zelf te gebruiken.

Het belang van een thuisbatterij

Eén manier waarop je dat realiseert is door te investeren in een thuisbatterij. Deze batterij slaat de energie die je opwekt op en jij kunt het vervolgens gebruiken. Dat is in ieder geval geen slecht idee, want op de momenten dat je niet thuis bent leveren je zonnepanelen de meeste stroom. Dit is in de middag, als de zon op het hoogste punt staat. Als je van je werk thuis komt en gaat koken, televisie gaat kijken, je apparaten oplaadt en de computer aanzet, dan verbruik je juist de meeste energie. De zonnepanelen liggen dan waarschijnlijk al nagenoeg stil. Het kan dus zeer waardevol zijn om in een thuisbatterij te investeren, helemaal als je van plan bent off-the-grid te gaan wonen.

Wanneer schaf je het beste zonnepanelen aan

Als we het feit dat zonnepanelen in prijs gaan dalen even vergeten, dan is het dus het beste om vóór 31 december 2021 in zonnepanelen te investeren. Doe je het nu, dan maak je nog 15 jaar gebruik van de terugdraaiende meter. Doe je het in 2021, dan krijg je de hoogste premie voor je investering. Als jij van plan was om zonnepanelen aan te schaffen, dan is dit dus hét moment om dat te doen. Samen met de andere investeerders help je dan ook mee aan het verbeteren van het milieu. En dat is natuurlijk voor iedereen een pluspunt.

zonnepanelen installateurs

4x Duurzame tips voor zonnepanelen

Op het moment dat je van plan bent om duurzame aanpassingen aan te voeren aan je woning is de kans zeer groot dat je daarvoor (onder meer) in de richting kijkt van zonnepanelen. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat zonnepanelen in de praktijk lang niet altijd even duurzaam zijn, in tegendeel. Veel mensen maken op dit vlak dan ook een grote fout. Zomaar zonder er goed over na te denken zonnepanelen op je dak plaatsen is nooit een goed idee. Wil je er absoluut zeker van kunnen zijn dat je de meest optimale duurzaamheid weet te realiseren voor jouw installatie met zonnepanelen? In dat geval is het altijd een goed idee om rekening te houden met de tips zoals aangegeven op deze pagina.

Tip 1: Denk goed na over het aantal zonnepanelen

In eerste instantie is het belangrijk om goed na te denken over het aantal zonnepanelen welke je graag wil plaatsen op je dak. In principe wordt er steeds vooropgesteld dat de zonnepanelen moeten kunnen voldoen in 90 tot 100 procent van het gerealiseerde energieverbruik. Waarom niet meer? Omdat het terugleveren van stroom aan het stroomnet je tegenwoordig zo goed als niets meer oplevert. Daar waar het vroeger dus nog interessant was om extra zonnepanelen te voorzien op je dak geldt dat tegenwoordig dus absoluut niet meer, in tegendeel.

Bovenstaande neemt echter niet weg dat je er bij de keuze van het aantal zonnepanelen steeds goed aan doet om al even verder te kijken richting de toekomst. Ben je bijvoorbeeld van plan om binnenkort een elektrische auto te kopen? In dat geval kan het wel degelijk interessant zijn om een aantal zonnepanelen extra te voorzien. Het spreekt namelijk voor zich dat ’tanken’ met groene energie welke afkomstig is van je zonnepanelen altijd op financieel vlak bijzonder interessant te noemen is.

Tip 2: Welk type zonnepaneel is voor jou het interessantst?

Voordat je over gaat tot het aanschaffen van een bepaald type zonnepaneel is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat er op de markt heel wat verschillende mogelijkheden zijn terug te vinden. We maken op dit vlak een onderscheid tussen:

 • Polykristallijne zonnepanelen;

 • Monokristallijne zonnepanelen;

 • Dunne film zonnepanelen;

In het merendeel van de gevallen kiezen mensen al snel voor zonnepanelen die beschikken over de laagste kostprijs. Dat lijkt op het eerste zicht een logische keuze, maar wanneer er rekening wordt gehouden met de duurzaamheid is dat absoluut niet de beste keuze. Neem nu bijvoorbeeld dunne film zonnepanelen. Deze zonnepanelen staan er om bekend over een uitstekende kostprijs te beschikken, maar daar tegenover staat wel dat ze over een aanzienlijk lagere efficiëntie beschikken. Het mag dan ook duidelijk zijn, op het ogenblik dat je van plan bent om te investeren in zonnepanelen is het altijd van belang om verder te kijken dan enkel en alleen het prijskaartje dat er aan verbonden is.

Tip 3: Hou rekening met de manier van schakelen

Wil jij ook graag bij jouw woning kunnen genieten van de voordelen die zonnepanelen met zich meebrengen? In dat geval is het ook altijd van belang om er rekening mee te houden dat een systeem met zonnepanelen op verschillende manieren kan worden geïnstalleerd, namelijk:

 • In serie schakelen;

 • Parallel schakelen;

Voor welke van beide mogelijkheden je uiteindelijk moet kiezen is altijd afhankelijk van de eventuele aanwezigheid van schaduw die (gedeeltelijk) op de zonnepanelen valt. Kies je voor een systeem die serie geschakeld is en valt er schaduw op één zonnepaneel? In dat geval zal het rendement van de volledige installatie negatief worden beïnvloed. Dit is uiteraard niet meteen de bedoeling. Is er dus met andere woorden sprake van een bepaalde hoeveelheid aan schaduwval? In dat geval is het altijd interessanter om te kiezen voor een systeem welke parallel is geschakeld. Elk zonnepaneel beschikt in dit geval immers over diens eigen micro-omvormer. Hierdoor weet elk zonnepaneel los van de rest diens eigen opbrengst te realiseren.

Tip 4: De terugverdientijd van de zonnepanelen

Wil je er zeker van zijn dat jouw zonnepanelen optimaal weten te scoren op vlak van duurzaamheid? In dat geval is het altijd belangrijk om bij een aantal extra factoren stil te blijven staan. Het spreekt voor zich dat een zo kort mogelijke terugverdientijd steeds het meest gunstig is, maar dat is enkel en alleen het geval wanneer deze in verhouding staat met de kwaliteit evenals de opbrengst en de geschatte levensduur van het systeem. De terugverdientijd is altijd afhankelijk van de kostprijs waar de zonnepanelen over beschikken evenals de hoeveelheid aan stroom die ze leveren. In principe kan er gemiddeld gezien rekening worden gehouden met een terugverdientijd welke is gelegen tussen de 5 en 8 jaar. Let op! Bij het berekenen van de terugverdientijd van zonnepanelen is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat omvormers ten minste één keer in de vijftien jaren dienen te worden vervangen. Ook dit kan de duurzaamheid van je systeem uiteraard beïnvloeden.

Waarom zonnepanelen huren zo populair is

Het leven is al duur genoeg
Het leven is een kostbare zaak. De stroomrekening van een gemiddeld huishouden is onredelijk hoog vergeleken met het product wat je ervoor krijgt. Het is dan ook om die reden dat steeds meer huishoudens overgaan tot het zelf opwekken van hun energie. Daarvoor is echter wel een verbouwing aan je huis nodig. Niet alleen moeten er in het geval van zonnepanelen genoeg panelen op je dak worden gemonteerd; daarnaast moet er ook een nieuwe zonneboiler en een omvormer komen waardoor de zonnestralen kunnen worden omgezet in energie. Wanneer je dit alles zo aanhoort snap je al dat het aanbrengen van zonnepanelen en de bijkomende installatie een dure aangelegenheid is. Dit is dan ook gelijk de reden waarom  veel mensen het aanschaffen van een installatie met zonnepanelen nog maar voor onbepaalde tijd uitstellen. De investering die in eerste instantie gedaan moet worden is simpelweg te kostbaar.

Gemeentelijke projecten die een oplossing kunnen bieden
Om de consument tegemoet te komen in de aanschaf van een installatie met zonnepanelen starten steeds meer gemeenten met projecten om mensen over de streep te helpen. Er worden projecten gestart waarbij men tegen een lagere prijs dan gewoonlijk zonnepanelen, een omvormer en een zonneboiler kunnen aanschaffen. Deze projecten klinken mooi voor de inwoners van een gemeente, en het is een prettig idee dat jij samen met je buurtgenoten overgaat tot de aanschaf van zonnepanelen. De leverancier van zonnepanelen hoeft minder ver te rijden dus je bespaart niet alleen op de aanschaf maar ook op de voorrijkosten van de leverancier. Dit is een oplossing die echter ook niet voor iedereen beschikbaar is. De zonnepanelen moeten immers alsnog in één keer worden afgerekend. In een gunstig geval is het mogelijk om een renteloze lening af te sluiten waarmee de aanschaf gefinancierd kan worden. Met een aantal jaren terugbetaling is de installatie met zonnepanelen dan jouw eigendom. Deze goede deal is, mede door de financiering, niet voor ieder huishouden een goede oplossing. Wanneer er al meerdere leningen en financieringen worden afgelost is een extra maandelijkse last niet voor iedereen mogelijk.

Zonnepanelen via je energiebedrijf
Een nieuwe methode om zonnepanelen te krijgen bij jouw huis is het regelen via een energiebedrijf. Steeds meer energieleveranciers willen dat jij zonnepanelen bij je huis laat plaatsen. Dat heeft te maken met het feit dat men jou wel energie wil en kan leveren maar dat zij kolencentrales moeten sluiten. Kolencentrales worden gesloten in opdracht van de overheid die zich aan het klimaatakkoord moet houden. Een goed alternatief voor energie opgewekt met steenkool is dan ook groene energie, zie ook energieprijzen. Zonnepanelen zijn – naast windmolens – de meest gebruikte methode om energie op te wekken. Het ligt dan ook voor de hand dat het energiebedrijf zelf de zonnepanelen gaat leveren. Men is echter ook daar op de hoogte van de eerder genoemde problemen rondom het betalen van zonnepanelen. Dat is de reden waarom men steeds vaker overgaat tot het aanbieden van gehuurde zonnepanelen.
Waarom zonnepanelen huren de oplossing is
Huur was in de wereld van energiebedrijven al een bekende oplossing. CV installaties werden al verhuurd aan de consument. Dit houdt in dat er een complete CV ketel wordt geplaatst en dat de installatie verder wordt aangesloten en onderhouden. De consument betaalt in dat geval een bepaald maandelijks bedrag aan huur per maand waarna men de beschikking heeft over een hypermoderne installatie in huis. De stap naar de verhuur van zonnepaneleninstallaties was dan ook snel gemaakt. De zonnepanelen worden geplaatst bij het huis van de huurder en de zonneboiler en omvormer worden geplaatst. De oude cv installatie van de consument wordt weggehaald om ruimte te maken voor de zonnepaneleninstallatie. Vervolgens wordt maandelijks een bedrag aan huur verrekend met de consument. De consument heeft echter wel de voordelen van zonnepanelen bij zijn huis. Hij betaalt dus aanmerkelijk minder aan energiekosten aan het energiebedrijf, maar als tegenprestatie betaalt de consument een gedeelte huur aan de leverancier. Het huren van zonnepanelen houdt dus in dat je geen eerste investering hoeft te doen. Je hebt de voordelen van zonnepanelen vanaf dag één van de installatie. Wanneer je zonnepanelen gaat huren heb je twee mogelijkheden; je kan zonnepanelen huren via je eigen energieleverancier of je huurt ze via een ander energiebedrijf. In dat geval is het zaak dat je goed oplet dat je lopende contract is afgelopen.

Ta’u draait 100 procent op zonne-energie

Het eiland Ta’u ligt in de Stille Oceaan, maakt deel uit van de Samoa Eilanden en heeft 800 inwoners. Het is een klein eiland, maar er is nagenoeg elke dag zon en het klimaat is dus zeer aangenaam. Dit klinkt als een normaal tropisch eiland waar menigeen graag zijn vakantie door zou willen brengen. Er is echter iets dat dit eiland anders maakt van de rest en dat is dat het hele eiland wordt voorzien van stroom opgewekt door zonne-energie.

Geen diesel meer

Voor de zonnepanelen werden geïnstalleerd, draaide Ta’u alleen op een stel diesel generatoren. Dit is het geval voor veel kleine eilanden in de Stille Oceaan. Hierdoor hadden ze vaak te maken met uitval en storingen, plus dat diesel erg duur is en dat het van ver moest worden aangeleverd. Per jaar werden zo meer dan 109.500 gallon diesel gestookt, wat slecht was voor het milieu en wat geen betrouwbare bron van energie kon verschaffen aan de eilandbewoners.

Tesla en Solarcity

Met dit project, uitgevoerd door bedrijven Tesla en Solarcity, is aangetoond dat het mogelijk is om hele gemeenschappen te voorzien van groene stroom. Het is al langer bekend dat het gebruik van fossiele brandstoffen erg schadelijk is voor het milieu en zonne-energie hebben ze hier genoeg. Natuurlijk is het klimaat op Ta’u perfect en gebruiken ze minder energie omdat ze geen verwarming nodig hebben, maar dat betekent niet dat dit niet op grotere schaal ergens anders kan worden uitgevoerd. De eilandbewoners zijn in ieder geval dolgelukkig. Het project draagt er zorg voor dat ze kunnen vertrouwen op een ziekenhuis, politie bureau en basisschool die altijd voorzien is van stroom.

De omvang van het project

Het heeft een jaar geduurd voordat de installatie klaar was en er volledig kon worden overgegaan op zonne-energie. Tijdens dat jaar heeft Solarcity 5328 zonnepanelen geïnstalleerd die 1.4 Megawatt aan zonne-energie kunnen opwekken. Tesla heeft 60 Powerpack batterijen verschaft waar de energie in wordt opgeslagen. Het duurt 7 uur voordat deze batterijen gevuld zijn. Mocht Ta’u om de één of andere reden zonder zon komen te zitten, dan kunnen de eilandbewoners nog 3 dagen gebruik maken van de stroom die daar is opgeslagen. Op Ta’u komt dit gelukkig nagenoeg niet voor.

De toekomst

De kosten voor dit project zullen zich snel terugbetalen aangezien het voor Ta’u erg duur was om regelmatig voldoende diesel te laten bezorgen en verbranden. Andere gemeenschappen hebben natuurlijk te maken met andere omstandigheden. Maar wat Tesla en Solarcity hier hebben kunnen aantonen is dat er een toekomst is in zonne-energie en dat het gebruik van fossiele brandstoffen, wat zeer veel schade aanricht aan ons milieu op dit moment, kan worden verminderd.

zonnepanelen huren

‘Zon op Erf’; van boer naar zonne-energie producent

Sloop je schuur en plaats zonnepanelen, is de boodschap van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Voor veel kleinere boeren bedrijven wordt het steeds vaker onmogelijk om nog te concurreren met de grootschalige agrariërs en vaak moeten deze boeren een lastige keuze maken tussen doorgaan of stoppen. We zien veel boerderijen die het produceren hebben opgegeven, maar nu de grond of schuren uithuren om het toch nog een beetje rendabel te maken. De proef ‘Zon of Erf’ biedt voor deze boeren een uitkomst. In plaats van producent van agrarische producten, kunnen ze nu producent worden van duurzame zonne-energie.

Wat houdt de proef in?

De proef wordt uitgevoerd door AGEM en is in gang gezet door de Provincie Gelderland en de 7 Achterhoekse gemeenten. Leegstaande schuren bevatten vaak asbest en dit is zeer schadelijk voor het milieu. ‘Zon op Erf’ biedt de boeren een uitkomst wat betreft de asbest op hun erf, door deze te verwijderen, de schuur te slopen en de lege plek vol te zetten met zonnepanelen.

De berekening

De verwachting is, dat in de Achterhoek tot 2030 1500 boerderijen zullen stoppen met ondernemen. Van deze 1500 worden de helft gesloopt en komen de andere helft in aanmerking voor deze proef. Een gemiddeld erf kan een standaard blok van 4000 zonnepanelen onderbrengen. Dit blok neemt 1 hectare in beslag en is wat minimaal nodig is om het rendabel te maken. Als er genoeg gegadigden worden gevonden, kan zo de energie voor de helft van de Achterhoek worden gegenereerd tegen de tijd dat het project ten einde is. Op dit moment wordt een pilot voorbereid met 10 gestopte agrarische bedrijven die binnenkort kunnen gaan beginnen met het leveren van groene stroom aan de Achterhoek.

 

Asbest er af, zonnepanelen er op

Het initiatief van de gemeente Gelderland en de Achterhoek is vergelijkbaar met de stimuleringsmaatregel ‘Asbest er af, Zonnepanelen er op’ die in de meeste provincies onderhand gesloten is. Vanaf 1 januari 2016 is deze subsidie echter vervangen door de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ die iedereen verantwoordelijk maakt voor zijn eigen asbest. Volgens deze regeling is iedereen verplicht zijn asbest voor 2024 te verwijderen. De aankoop van zonnepanelen wordt nog wel gestimuleerd doordat hier een lagere BTW van 6 procent op de totaalprijs toepassing is.

Wie is er geïnteresseerd?

Iedereen die geïnteresseerd is kan zich sinds april 2016 opgeven en tot nu toe blijkt dat vooral jonge boeren hier oor naar hebben. Oudere boeren vinden de tijd dat het duurt om de investering terug te verdienen, 20 jaar, te lang en verkopen de boerderij liever voor een snelle financiële oplossing. De 10 boeren in de pilot willen allemaal om uiteenlopende redenen stoppen met waar ze mee bezig zijn en een nieuwe, modernere en rendabelere oplossing bieden voor hun leegstaande land.

Een win-win situatie

Voor de boeren in de Achterhoek, en voor heel Nederland, is dit dus een win-win situatie. Een bedrijf dat nog weinig opleverde wordt nieuw leven ingeblazen als producent van groene energie. De asbest aanwezig in de Achterhoek zal hier aanzienlijk minder van worden zowel als de uitstoot van CO2 gassen in de lucht. En kunnen de helft van de huizen in de Achterhoek in de toekomst worden voorzien van groene energie.

 

Amsterdam stimuleert zonne-energie projecten door leges af te schaffen

Het voorstel van VVD-raadslid Marianne Poot, om leges af te schaffen voor het plaatsen van zonnepanelen in Amsterdam, is aangenomen. In 2017 en 2018 zullen alle energiebesparende investeringen worden vrijgesteld van leges waarmee de stad hoopt het aankopen van zonnepanelen te stimuleren. Op het moment worden particulieren tegengehouden, omdat het aanvragen van een vergunning voor zonnepanelen geld kost. Door deze kosten weg te nemen kunnen Amsterdamse particulieren kosteloos een vergunning aanvragen waardoor het aantal zonnepanelen hopelijk zal toenemen. De gemeente heeft 10 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor projecten die duurzame energie opwekken.

Wat houdt dit in?

Deze nieuwe regelgeving houdt dus in dat de plaatsing van de meeste zonnepanelen compleet vergunning vrij is. In situaties waar het een beschermd stadsgezicht, monument of zonneweide betreft, is de vergunning nog wel nodig. De lege “kan de financiële haalbaarheid van deze initiatieven in gevaar brengen”, aldus Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid. Soms kunnen deze namelijk oplopen tot een bedrag boven de duizend euro. Ook zijn de regels versoepeld. Zo mocht men voorheen niet meer dan 30 procent van het dak bedekken met zonnepanelen terwijl hier nu geen restrictie meer aan verbonden is. En is duidelijker vermeld wat wel is toegestaan zodat de aanvragen sneller en flexibeler kunnen worden afgehandeld.

Maatregelen van de gemeente Amsterdam

De gemeente is ook van plan om geld te investeren in de Zoncoalitie, zodat ze de organisatie kunnen opschalen en hun activiteiten beter kunnen uitvoeren. Zo willen ze een bijdrage geven aan het plaatsen van ongeveer 120.000 zonnepanelen in de gemeente. Als tweede wil de gemeente steun bieden aan de zoncoöperaties waardoor deze nieuwe projecten kunnen lanceren. Tot slot zal er een gedeelte van het beschikbaar gemaakte geld naar gratis energie-adviezen gaan voor de Verenigingen van Eigenaren. Met dit alles hoopt de gemeente Amsterdam ruim 30 megawattpiek extra te kunnen winnen en 4200 woningen duurzamer maken.

Andere initiatieven

De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hebben ook geïnvesteerd in zonnepanelen. Zo hebben ze op in totaal 11 gebouwen 2183 zonnepanelen gemonteerd die tezamen 637 kilowattpiek kunnen genereren. Vooral de panelen op het gebouw van Amsterdam University College is uniek, omdat dit gebouw bedekt is met een groendak, of sedumdak, wat op zich al een zeer milieuvriendelijke maatregel is. De panelen bevinden zich boven het sedumdak, zodat dit in tact blijft. De poten waar de panelen zich op bevinden zijn compleet geïsoleerd zodat hier geen kou van het dak in kan gaan.

Turkse tante plaatst zonnepanelen in klein dorpje

In de video hieronder is te zien hoe een oude Turkse tante zonnepanelen plaatst in haar kleine dorpje. Ze kwam ermee in aanmerking toen één van haar familieleden trouwde in Duitsland. Het viel haar op dat er allemaal glanzende ramen op de daken waren. Ze was verbaasd dat er zo weinig zonnepanelen in Turkije zijn. Eerst vroeg ze zich af wat de glazen panelen waren. Daarna kwam ze erachter dat je met ongebruikte stroom geld kon verdienen door het te verkopen aan een energieleverancier. ‘Dit is precies wat wij zouden moeten doen’, dacht ze bij haarzelf. ‘De zon is een onuitputtelijke energie en we zouden daar allemaal gebruik van moeten maken. Er is geen milieuvervuiling en dat is alleen maar goed voor onze klein kinderen’. Haar motto: ‘als ik dit kan, dan zou iedereen dit kunnen. Het hoeft niet van de overheid te komen. Laten we de handen in een slaan’.