Categorie: <span>Nieuws</span>

Hoe zit het nu met de compensatie van zonnepanelen?

Afgelopen woensdag maakte De Raad van State bekend geen bezwaar te maken tegen de compensatie van zonnepanelen. Het systeem van de terugdraaiende teller is ondertussen vernietigd. Wij vertellen jou wat er allemaal aan de hand is en waar het over gaat.

Wat is er gebeurd?

Voordat de digitale meter werd ingevoerd draaide de analoge meter terug als de zonnepanelen stroom produceerde. Als de stroom niet werd gebruikt, dan werd dit op een net gezet en later afgehaald. Het afnemen en leveren gebeurde tegen dezelfde prijs.

Het maakte dus niet veel uit met een analoge meter hoeveel de klant gebruik maakte van het net. Voor het gebruik van het net werd een forfaitair bedrag en prosumententarief aangerekend.

Door de plaatsing van digitale meters veranderde dit. Je kan namelijk nu precies meten hoeveel stroom er wordt gezet en afgehaald op het net. Hierdoor zie je dus hoeveel de verschuldigde netvergoeding gaat kosten. Daarnaast geldt er nu voor het leveren een lager tarief dan voor het afnemen.

Wat ging er fout?

De Vlaamse energieregulator VREG en de federale regering zijn naar het Grondwettelijk Hof opgestapt om de uitzonderingsmaatregel van het Vlaamse energiedecreet ongedaan te maken. Hiermee oordeelde Het Grondwettelijk Hof dat de Vlaamse regering met die regeling de bevoegdheden had overgeschreden. Het porsumententarief bundelde hierdoor het distributietarief. Het Hof toen de Vlaamse beslissing vernietigd.

Op korte termijn heeft toen de Vlaamse regering besloten om het wegvallen van de terugdraaiende teller te compenseren. Ze kwamen met een ander voorstel tot schadeloosstelling, met een rendement die 5 procent zou garanderen. Het was dus toen afwachten wat het oordeel zou zijn van de Raad van State.

De beslissing van Raad van State

De Raad van State heeft woensdag een advies gegeven over de compensatieregeling. De hoogst administratieve rechtbank heeft er geen bezwaar tegen. Oftewel de compensatiebedragen zullen worden uitbetaald.

Ook heeft de Raad van State geen bezwaar tegen de beslissing over de digitale meters. Eerst was het juist een prioriteit dat de zonnepanelen eigenaren voor 2023 een digitale meter zouden krijgen. Nadat de terugdraaiende teller werd vernietigd stapte de Vlaamse regering er van af.

Het is dus tot 2025 niet verplicht om een digitale meter aan te schaffen, na 2025 dus wel. Je kan er dus voor kiezen om de analoge meter te houden of niet.

Hoe zit het met de compensatiebedrag?

Je kan dit zelf berekenen hoeveel dit voor jou gaat kosten. Het uiteindelijke bedrag gaat dan rekening houden met:

 • Het piekvermogen van de installatie
 • Gemiddelde kostprijs van de zonnepanelen in het jaar dat de panelen zijn geïnstalleerd
 • De al ontvangen overheidssteun

Een gemiddelde installatie uit 2020 levert een compensatie op van €1.308. Een grote installatie uit 2018 levert €3.480 op. Zijn jouw panelen geïnstalleerd tussen 2007 en 2012, dan krijg je geen compensatie. Dit rendement is namelijk al behaald.

De 100.000 gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter, zullen in 2021 hun premie betaald krijgen. Voor de 470.000 gezinnen met een analoge meter krijgen pas hun premie als de digitale meter is geïnstalleerd.

2.443 inwoners uit Vlaanderen plaatsen zonnepanelen in januari en februari

In januari en februari hebben 2.443 inwoners uit Vlaanderen zonnepanelen laten plaatsen. Dit blijkt uit de cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Vergeleken 2020 kochten 2.484 Vlamingen in de maand januari zonnepanelen. Ook net als vorig jaar is in de eerste twee maanden de verdeling qua systeemgrootte relatief eenzijdig. Er zijn alleen wel kleinschalige PV-systemen opgeleverd. Dit zijn de door het vermelde VEKA vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen):

 • Kleiner dan 10 kilowatt: 2.442 PV-systemen, 9,14 megawatt
 • 10 tot 40 kilowatt: 0 PV-systemen
 • 40 tot 250 kilowatt: 1 PV-systemen, 0,07 megawatt
 • 250 tot 750 kilowatt: 0 PV-systemen
 • Groter dan 750 kilowatt: 0 PV-systemen

 

Per provincie

 

Provincie Aantal installaties
Antwerpen 686
Limburg 204
Oost-Vlaanderen 633
Vlaams-Brabant 406
West-Vlaanderen 514
Totaal 2.443

 

 

Groei 10 jaar

 

Kalenderjaar Aantal installaties Nieuw geplaatst vermogen
2011 83.656 829,57 megawatt
2012 43.688 366,24 megawatt
2013 4.692 27,77 megawatt
2014 8.586 47,86 megawatt
2015 13.928 75,98 megawatt
2016 27.732 133,25 megawatt
2017 44.791 198,22 megawatt
2018 52.732 247,36 megawatt
2019 62.676 485,03 megawatt
2020 148.732 645,98 megawatt
2021 2.443 9,21 megawatt
Totaal 590.634 3.956,60 megawatt

*Dit schema gaat over de installaties tot en met 28 februari 2021

 

Nieuwe klap voor mensen met zonnepanelen en digitale meter

Voor duizenden, waarschijnlijk tienduizenden gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter krijgen binnenkort een hoge elektriciteitsrekening. Zij zullen voor de afgelopen wintermaanden niet alleen stroomprijs te betalen, maar zij krijgen daar boven op nog dubbele netkosten erbij.

Brecht Paruys moest wel even slikken. Net toen hij in zijn nieuwe huis de zonnepanelen samen met de digitale meter en een warmtepomp wilde berekenen hoeveel de eindafrekening van zijn terugdraaiende teller zou zijn, kwam hij achter dat hij zo een 900 euro kwijt aan is. Geen leuke verassing dus, normaal gesproken is hij maar een paar honderd euro kwijt.

Waarom is dit gebeurt?

Waarom dit gebeurt? Sinds 1 maart is er een nieuwe fase gestart voor ruim 100.000 Vlaamse gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter. Zij zien de digitale meter niet meer terugdraaien als zij stroom produceren met hun zonnepanelen. Dit komt door het arrest van het Grondwettelijke Hof die dit systeem vernietigde in januari.

Om de overgang te kunnen maken naar het nieuwe systeem, zonder de terugdraaiende teller, heeft het netbeheer Fluvius op 28 februari tijdens middernacht alle digitale meterstanden opgenomen. Met de meterstand kunnen energieleveranciers dat gebruiken om een tussentijdse energieafrekening te maken, van het stroomverbruik van die gezinnen van het vorige systeem.

Na onrust zonnepanelen wilt minister capaciteitstarief uitstellen

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir wil de invoering van het nieuwe capaciteitstarief uitstellen. Dit vanwege de onrust van het verwijderen van de terugdraaiende teller voor de eigenaren van zonnepanelen.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft afgelopen zomer de nieuwe tariefmethodologie aangekondigd. Vanaf 2022 wordt een capaciteitstarief ingevoerd, waardoor de veroorzakers van de stroompiekers dus meer gaan betalen. Dit kan heel interessant worden voor de eigenaars van zonnepanelen die de opgewekte stroom zelf willen gaan gebruiken.

Nog te vroeg

Minister Demir liet in oktober weten dat ze het nog te vroeg vond om na te denken over maatregelen voor het compenseren van de eigenaren, vanwege de invoering van het capaciteitstarief.

‘’Na alles wat we hebben meegemaakt met het arrest van het Grondwettelijke Hof over de zonnepanelen en de terugdraaiende teller denk ik niet dat we er klaar voor zijn. Ik vrees dat het voor bepaalde groepen te veel gaat worden. In mijn mailbox zitten 6.000 mails van mensen die terecht heel bezorgd zijn. De mensen hebben het gehad’’. Dit vertelde Demir in een interview met het Belgische Dagblad over de komst van de nieuwe distributienettarieven.

Beter stimuleren

Demir vertelde ook aan het dagblad dat het capaciteitstarief grondiger zou willen stimuleren door het VREG. Zo kan het effect voor de Vlamingen duidelijker gemaakt worden.

De minister vindt er meer duidelijkheid moet komen over de wisselwerking met de digitale meter en ook de uitrol ervan voor het invoeren van de capaciteitstarief. De VREG is de enige die bevoegd is om de nettarieven te bepalen.

Vlaamse belang wilt dat eigenaars zonnepanelen vergoeding krijgen voor salderen

Oppositiepartij Vlaams Belang wil dat energieleveranciers een gegarandeerde minimumvergoeding geven voor het terug leveren van stroom die de zonnepanelen eigenaars aanbieden. De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vindt dit niet nodig. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens vindt dit ‘’de zoveelste slag in het gezicht van de gedupeerde zonnepanelen-eigenaars.’’

Sinds 1 januari moeten energieleveranciers de stroom die door zonnepanelen eigenaars worden geplaatst ‘’aankopen’’. Aangezien de leveranciers zelf kunnen bepalen wat de prijs wordt als ze de energie kopen, kan de terugleververgoeding €0 per kWh zijn.

Nederland

In Nederland geldt er een minimale terugleververgoeding van 70% en dit zou verheft worden naar 80% tegen 2030. Vlaams Belang pleit nu ook voor een minimale terugleververgoeding in Vlaanderen.

Vlaams energieminister Zuhal Demir zegt:’’ In Nederland is bepaald dat de energieleverancier een ‘redelijke terugleververgoeding’ betaalt voor de injectie. In Nederland bestaat er dus geen ‘minimale terugleververgoeding’. Janssens had gereageerd op de vraag over deze kwestie. Hij zei dat de leverancier zelf mag bepalen hoe hoog deze vergoeding wordt en de Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat de vergoeding redelijk is. Uit een onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond blijkt dat de vergoedingen variëren van zo’n €0,04 tot €0,12 per kWh.

‘’Daarnaast mogen de vergoedingen van de Nederlandse leveranciers niet zomaar vergeleken worden met Vlaanderen’’ zegt Demir. Ook zegt Demir dat er in Nederland nog steeds een ‘saldering’ bestaat, wat in de praktijk vergelijkbaar is met een terugdraaiende teller.

Extra kosten doorgerekend?

‘’In een goed werkende markt is de hoogte van de terugleververgoeding een onderdeel van de contractuele voorwaarden waarmee leveranciers bijkomende klanten kunnen aantrekken.’’ Zegt de minister. ‘’Op basis van de verscheidenheid aan hoogtes van terugleveringsvergoeding die vandaag worden aangeboden, blijkt die markt er te zijn.’’

De minister laat weten dat ze dit geen noodzaak vind om een gegarandeerde minimale terugleververgoeding op te leggen, dit omdat het zou leiden tot een extra kost voor de energieleveranciers die op termijn doorgerekend kan worden aan andere klanten of aan de overheid. De minister wil dat ze de werking van de vrije markt niet gaat verstoren.

Dynamisch

Demir heeft nog laten weten dat zij de gezinnen zal informeren over de voordelen van dynamische contracten. Volgens Janssens staat die niet een op punt. ‘’Er zijn zogenaamd verschillende leveranciers die deze contracten willen aanbieden, maar er is nog niets geactualiseerd. Dit aanbod van dynamische prijzen moet versneld worden.’’

Digitale meter? De meter mag vanaf vandaag niet meer terugdraaien

Als je zonnepanelen en een digitale meter hebt, dan kan je sinds middernacht geen gebruik meer maken van de terugdraaiende teller. Het arrest van Het Grondwettelijke Hof die het Vlaamse principe van de terugdraaiende teller heeft vernietigt, staat net gepubliceerd in het Staatsblad.

Vanaf vandaag vervalt voor de eigenaren van zonnepanelen met een digitale meter het systeem van de terugdraaiende teller. Dit werd al in januari bekend gemaakt, maar vandaag heeft het Grondwettelijk Hof bekendgemaakt dat de compensatieregeling wordt geschrapt.

Het netbeheer Fluvius heeft om middernacht alle digitale meterstanden opgenomen en gaat dit nu doorsturen naar de stroomleveranciers. Voor degene met zonnepanelen en digitale meter zullen binnenkort een afrekening krijgen. Ook de eventuele overschotten verdwijnen omdat dus de digitale meters op nul worden gezet.

Verkopen van stroom

Voor degene die zonnepanelen en een digitale meter hebben, kunnen contact opnemen met hun energieleverancier. Je kan namelijk nu je geld krijgen voor het geproduceerde elektriciteit van zonnepanelen. Heb je een digitale meter? Dan valt waarschijnlijk ook het porsumententarief en hoef je dus niet meer te betalen omdat je stroom op het net zet.

Als je een analoge teller hebt dan veranderd er niks. Dit zal pas gebeuren als je je oude meter gaat vervangen voor een digitale meter en ook kan je nog tot begin 2025 aan het netbeheer Fluvius aangeven dat je geen digitale meter wil.

 

 

Meer dan 10.000 zonnepanelen eigenaars zetten juridische stappen

10.500 Vlaamse die zonnepanelen hebben aangeschaft, zetten juridische stappen tegen de Vlaamse regering. Volgens De Tijd. De groep heeft gevraagd voor een compensatie voor het aanschaffen van de terugdraaiende teller.

Voor degene die tot eind 2020 in zonnepanelen zou investeren en in een digitale meter zou nog 15 jaar gebruik kunnen maken van de regime, dit heeft de vorige Vlaamse regering beloofd. Maar het Grondwettelijk Hof heeft vorige maand dacht hier anders over en heeft de Vlaamse regering het volledig afgeschaft. Ruim 100.000 gezinnen zouden een digitale meter krijgen en het rendement van de 470.000 zonnepanelen eigenaars wordt steeds verminderd.

Compensatie

De groep zonnepanelen eigenaars van 10.500 hebben een advocaat aangesteld voor het eisen van de compensatie voor het verlies van het rendement en de terugdraaiende teller. Volgende week sturen zij een formele ingebrekestelling. Met de vraag of de overheid alles compenseert voor het verlies van het rendement en de terugdraaiende teller. De Vlaamse regering kan een compensatiepremie voorzien van €1300 voor degene die vorig jaar voor zonnepanelen heeft geïnvesteerd, voor de terugdraaiende teller komt er geen verandering in.

Uitspraken Tommelein en Peters

Het belangrijkste argument werd gegeven door de voormalige ministers van Energie, Bart Tommelein en Lydia Peters beiden van Open VLD. ‘’via hun expliciete en herhaalde communicatie een verbintenis aangingen met de mensen die in zonnepanelen investeerden’’. Daarnaast hebben de betrokkenen verteld dat ze schade hebben doordat de overheid een fout zou hebben gemaakt die aansprakelijk zou worden gesteld.

“Een ingebrekestelling is de mogelijke voorbode van een rechtszaak”, zegt advocaat Stijn Verbist. “De overheid wordt formeel verzocht gevolg te geven aan de eis van de betrokkenen. Ze krijgt dan een periode, vermoedelijk enkele maanden, om tegemoet te komen aan die eis en daarover te onderhandelen. Als dat niet gebeurt, wordt ze gedagvaard voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Brussel.”

Zonnepanelen eigenaars: uitstel tot 2025 voor digitale meter

Heb jij zonnepanelen en een digitale meter? Dan kan je nog tot 2025 gebruik maken van de terugdraaiende teller. Je kan tot begin 2025 bij netbeheer Fluvius aangeven dat je nog geen gebruikt wilt maken van de digitale meter. Dit heeft Fluvius samen met de Vlaamse regering afgesproken.

Het installeren van de digitale meter zal dus niet meer gebeuren. Dat was al vorige maand bekend gemaakt door de Vlaamse regering. Ongeveer 470.000 gezinnen met zonnepanelen die nog een terugdraaiende teller hebben, zullen voor 2022 geen digitale meter meer krijgen. De Vlaamse regering heeft ondertussen samen met Fluvius afgesproken dat je sowieso voor 2025 kan laten weten dat je geen digitale meter meer zou willen. Alleen geldt deze afspraak niet voor nieuwe prosumenten en ook voor prosumenten die al 15 jaar een terugdraaiende teller hebben gehad.

Pas wel op met te lang uitstellen. De compensatieregeling voor het wegvallen van terugdraaiende teller bij een digitale meter kan je maar aanvragen tot eind 2025.

Compensatie wegvallen terugdraaiende teller

Het systeem van de terugdraaiende teller werd vorige maand vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Maar de Vlaamse regering heeft een nieuw alternatief bedacht. Zo kwam minister Demir snel met een oplossing. Er zal een compensatie komen. De regering stelt een eenmalige compensatie die een rendement van 5 procent op 15 jaar zal garanderen. Het ontwerp is al rond. Alleen moet dit nog voorgelegd worden aan energieregulator Vreg, de Vlaamse Toezichtscommisie en de Raad van State.

Zonnepanelen premie in België

Vanaf 1 januari 2021 is er een grote verandering gekomen voor de premie op de zonnepanelen in België. Ze hebben besloten om de terugdraaiende teller te laten vallen in 2021. Mocht je nog voor het nieuwe jaar een terugdraaiende teller hebben dan kan je daar nog in principe gebruik van maken. Als je na 31 december 2020 zonnepanelen wil aanschaffen dan kom je in aanmerking voor de nieuwe investeringspremie.

De gevolgen

Dit heeft serieuze gevolgen gaf de minister van energie Zuhal Demir (N-VA) aan. De afgelopen twee jaar was er een toename van nieuwe zonnepanelen installaties, juist vanwege de regeling. Er kwamen zo een 90.000 nieuwe zonnepanelen installaties bij. Dit heeft dus gevolgen voor 101.000 gezinnen in België met zonnepanelen en een digitale meter. Niet alleen de gezinnen zijn de dupe hiervan, maar ook voor ongeveer 470.000 installaties die nog wachten op de digitale meter.

Protest

De Vlaamse regering heeft nogal een groot probleem op dit moment. Ze hadden namelijk tijdens de introductie van de digitale meter, de eigenaars van de zonnepanelen verzekerd dat zij gebruik konden maken van een digitale meter. Veel Belgen zijn hier kwaad over en voelen zich bedrogen door de overheid. De particulieren hebben via een Facebookgroep een oproep gedaan. Er werd opgeroepen om alle zonnepanelen in België voor een dag uit te schakelen. De particulieren willen hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de overheid en de VREG. In de groep werd gezegd dat ze op 1 mei om 11.00 uur alle zonnepanelen willen gaan uitschakelen. Hierdoor zal er dus energie uit het buitenland gekocht moeten worden. Na 15.00 uur gaan de eigenaren de zonnepanelen in schakelen, het elektriciteitsnet zal hierdoor overbelast raken en ook de leidingen in de grond. Veel huishoudens zullen dus voor een lange tijd zonder stroom zitten.

Zonnepanelen premie in 2021

Iedere particulier die na 1 januari 2021 zonnepanelen wil gaan aanschaffen kan tot €1500 premie krijgen. Voor elke kWp tot en met 4 kWp kunt u €300 subsidie krijgen. Ga je voor een installatie van 4kWp dan krijg je een subsidie van €1200, de installatie kosten liggen tussen de €4500 en €6000 je bespaart dan zo een 20% tot 25%. Vanaf de 4kWp geldt de premie van €150 per kilowatt. De installaties boven de 6kWp komen niet in beschikking voor een extra premie.

Deze premie loopt vanaf 1 januari 2021 tot eind 2024. Hieronder staat er een schema met de premies. De premie wordt om het kwartaal afgebouwd tot 2024.

Vermogen 2021 2022 2023 2024
1kWp €300 €225 €150 €75
2kWp €600 €450 €300 €150
3kWp €900 €675 €450 €225
4kWp €1200 €900 €600 €300
5kWp €1350 €1012,50 €675 €337,50
6kWp €1500 €1125 €750 €375

Premievoorwaarden

 • De zonnepanelen moeten geplaatst worden door een aannemer. Dit geldt voor zowel bestaande woningen als nieuwbouw met een bouwaanvraag tot 31 december 2013. Dit is dus gericht op investeringen die niet vallen onder het verplichte minimumaandeel hernieuwbare energie.
 • Er kan maar per woning één premie voor een pv-installatie gediend worden, als u dus al een pv-installatie heeft dan kan dat niet meer.
 • De woning is aangesloten op een elektriciteitsnet
 • De installatie mag alleen worden uitgevoerd als de installateur een RESCert certificaat heeft
 • De premie mag niet meer dan 40% zijn
 • De omvormer mag een maximale vermogen hebben van de 10kVa en niet meer

Het rendement

Door de nieuwe premie systeem zal het rendement veel hoger worden. Dit komt omdat de mensen met zonnepanelen nog een terugdraaiende teller hebben en zij mogen die nog 15 jaar houden. Bij het gebruik van die meter krijgen zij de keuze tussen de digitale meter en het nieuwe systeem VREG. Dat is de Vlaamse energieregulator. Hierbij worden de nettarieven berekent op basis van de gebruikte stroom. Het prosumentarief komt te vervallen. Dit is veel voordeliger. Hoe meer energie jij opwekt, hoe meer je dit zelf kan gaan gebruiken.

Krijg je een subsidie van de Belgische overheid bij de installatie van zonnepanelen?

Vanaf 2012 kon je in Nederland als particulier subsidie aanvragen voor het laten installeren van zonnepanelen. Dit bedroeg een vergoeding van ongeveer €650 euro. Sinds augustus 2013 is er echter geen landelijke subsidie meer op het installeren van zonnepanelen op je woning, omdat zonnepanelen zo winstgevend worden geacht dat een subsidie niet langer nodig is. Sommige gemeentes hebben daarentegen hun eigen regelingen wat betreft subsidies voor zonnepanelen. Je kun in Nederland alleen gebruikmaken van een btw-verlaging, wanneer je een deel van je opgewekte stroom terug levert aan het net. De zogenaamde salderingsregeling. Hoe zit het met de subsidieregeling over de landsgrenzen heen? Hoe kijkt buurland België hier tegenaan?

Zijn er subsidies in België voor het laten plaatsen van zonnepanelen?

Ook in België zijn er op dit moment geen subsidies beschikbaar voor de installatie van zonnepanelen. Momenteel beschouwt de Belgische overheid de installatie van zonnepanelen als een dusdanige winstgevende investering dat een subsidieregeling niet nodig wordt geacht. De zonnepanelen hebben een zodanige ontwikkeling meegemaakt dat ze veel efficiënter werken dan vroeger en daardoor meer groene stroom opleveren dan voorheen. Ook de aankoopprijzen van een set van zonnepanelen zijn lager geworden. De terugverdientijd is door deze twee factoren lager komen te liggen.

De terugdraaiende teller van België

België werkt wel nog met een terugdraaiende teller. Deze vraag je aan, wanneer je werkt met een zonnepanelensysteem dat over een totaal vermogen van tien kilowattuur beschikt. Dit betekent dat je energiemeter kan worden teruggedraaid, wanneer er meer energie wordt opgewekt door de zonnepanelen dan in het huishouden verbruikt wordt. Op zonnige dagen dat je afwezig van huis bent, draait de energiemeter zich dan terug omdat de energieproductie hoger is dan het energieverbruik met als resultaat een lagere energierekening.

Btw-verlaging op de aanschaf van zonnepanelen

Net als in Nederland vindt er in België eveneens een verlaging van het btw-tarief plaats, wanneer je zonnepanelen koopt. Zo betaal je niet 21 procent btw, maar 6 procent. Hierbij zijn een aantal voorwaarden van pas. Ten eerste moet je woning ouder zijn dan tien jaar en wordt deze woning gebruikt voor private doeleinden. Je wilt als eigenaar van de woning een verbetering aanbrengen aan je woning door deze beter te isoleren of door zonnepanelen of zonneboilers te laten installeren door een erkend bedrijf.

Is er een fiscaal voordeel in België te behalen bij de installatie van zonnepanelen?

In België was het een tijdje zo dat je bij de installatie van zonnepanelen te maken kreeg met een belastingvermindering van maximaal €3680. Afhankelijk van de plaats waar je woonachtig was kon hier nog een extra €1000 vanaf gaan. Dit belastingvoordeel is nu ook afgeschaft als gevolg van de lagere aanschafprijzen van de zonnepanelen.

Houd rekening met de prosumententarieven

Niet alleen krijg je geen subsidie in België meer voor de aanschaf van zonnepanelen, in België is het ook nog eens gebruikelijk dat je de energieleverancier een vergoeding betaalt, wanneer je jouw energieoverschot terug aan het net geeft. Met een bidirectionele meter zou je deze kosten kunnen voorkomen.

Wat staat op de agenda in 2021?

Vanaf 1 januari 2021 zullen deze regelingen weer veranderen. De terugdraaiende teller zal verdwijnen en zo ook het geldende tariferingssysteem en daarvoor in de plaats zal er een nieuwe subsidie toegekend worden. Vanaf dan geldt dat de energie die aan het netwerk gegeven wordt, doorverkocht zal worden. Dit zal de rentabiliteit van de zonnepanelen vertragen, maar de terugverdientijd van tien jaar zal gelijk blijven. De subsidie zal in totaal veertig procent van de totale aankoopkosten dekken met een maximum van €1500.

Een kanttekening hierbij

Deze subsidieregeling betreft alleen Vlaanderen. Wallonië zal gebruik blijven maken van de terugdraaiende teller, terwijl het gewest Brussel een gemeentelijke subsidie heeft waar het gebruik van blijft maken. In Brussel geldt namelijk een systeem van gedeeltelijke compensatie en groene stroom certificaten.