Categorie: <span>Nieuws</span>

Mogelijk krijgen eigenaars van warmtepompen met zonnepanelen extra premie van Vlaamse regering

De Vlaamse regering heeft een akkoord gegeven over een retroactieve investeringspremie voor warmtepompen van €1.163. Dit heeft Zuhal Demir (N-VA) gemeld. Alleen moet de Raad van State nog wel een advies verlenen.

Nadat het Grondwettelijke Hof een arrest heeft gegeven, kunnen eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter hebben niet langer gebruik maken van een terugdraaiende teller. Voor veel gezinnen betekent dit een streep door hun rekening. Daarom heeft de Vlaamse regering besloten de gezinnen een retroactieve investeringspremie te geven. De goedkeuringsprocedure is nu bijna rond.

Toch liet een groep van eigenaars met zonnepanelen en warmtepompen weten dat ze die regeling niet echt waarderen. De groep klaagt over dat een warmtepomp een grote investering is en dat ze vaker zonnepanelen hebben geplaatst dan gezinnen zonder een warmtepomp. Hierdoor zou de afschaffing van de terugdraaiende teller veel harder voelen.

Nu wilt de regering hun tegemoetkomen met een eenmalige retroactieve investeringspremie van €1.163. Er zijn ongeveer 31.000 mensen die voor 31 december een warmtepomp installeerden die in aanmerking gekomen voor de premie. Niet alleen eigenaars van warmtepompen komen in aanmerking, maar ook 530 eigenaars van een systeem met warmtekrachtkoppeling of van een kleine windturbine komen in aanmerking voor de premie.

De energiefactuur stijgt toch niet

Demir geeft duidelijk aan dat de maatregel €37,2 miljoen kost en gefinancierd wordt via de begroting. De kostprijs hiervan wordt niet berekend in de energiefactuur. Nu moet het ontwerp advies krijgen van de VREG, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor het verwerken van persoonsgegevens en Raad van State.

Het duurt nog tot het najaar voordat de premie aangevraagd kan worden. De mensen met een analoge meter moeten wel de premie binnen zes maanden na de plaatsing, en op uiterlijk op 31 december 2025 de premie aanvragen.

plaatsing zonnepanelen

Vanaf 2022 kunnen zonnepaneleneigenaars stroom delen met buren en familie

Het kan wel is voorkomen dat je zonnepanelen net iets te veel stroom hebben geproduceerd en je het dan ook niet gaat gebruiken. Vanaf 2022 kan je deze zonne-energie gratis of voor geld delen met je familie, buren of vrienden. Op dit moment is minister van Energie ,Zuhal Demir, hiermee aan de slag. Vanaf januari 2022 is het mogelijk voor mensen die in een appartement wonen hun zonnestroom te delen en vanaf juli 2022 is het mogelijk voor zonnepaneleneigenaars om de stroom gratis te schenken of te verkopen.

Het delen van energie

De minister Demir vertelt het volgende: ‘’Vlaanderen is daarmee voortrekker als eerste regio in ons land. Bovendien kan Vlaanderen zich van haar sociaalste kant laten zien dankzij deze hervorming.’’

Demir heeft begin dit jaar al een decreet gemaakt voor energie delen, persoon-aan-persoon verkoop, actieve afnemers en energiegemeenschappen. Dit zodat in de toekomst steeds meer mensen gaan kiezen om voor groene energiebronnen te kiezen, het gaan produceren en efficiënter gaan gebruiken. De Vlaamse regering heeft een besluit genomen en met dit besluit legt Demir vast wanneer en welke voorwaarden er gelden aan het energiedelen en persoon-aan-persoon verkoop.

Appartementsgebouw

Begin 2022 kunnen de bewoners van appartementen energie delen. Hierover vertelt Demir het volgende: ‘’Samen investeren in zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw is vandaag minder interessant omdat de opbrengst van installatie aan één specifieke bewoner toekomt, of alleen aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. Andere bewoners hebben daar weinig baat bij. Maar vanaf 1 januari kan de opgewekte zonne-energie op het gebouw verdeeld worden onder alle bewoners van het appartementsgebouw.’’

Persoon-aan-persoon verkoop

Iedereen kan vanaf juli 2022 stroom leveren. Je kan dus als je te veel stroom overhoudt dit verkopen aan familie, buren of vrienden etc. Dit soort verkopen worden peer-to-peer genoemd. Degene die de stroom willen afnemen hoeven zich alleen aan te melden bij netbeheer Fluvius. Het netbeheer neemt dan de praktische regeling op zich en zorgt dat de informatie terecht komt bij de leveranciers, waardoor de elektriciteitsfactuur wordt aangepast.

Verder in 2023

Vanaf 2023 zou het energie delen uitgebreid worden naar energiemaatschappijen. Als je aansluit bij een energiemaatschappij, dan kan je samen met een groep gaan investeren aan een installatie voor groene energie, buurtbatterij, isolatie etc.

Parlement biedt oplossing aan voor zonnepaneleneigenaars

Als je een eigenaar bent van zonnepanelen en geconfronteerd werd door hoge afrekeningen en een dubbele rekening van het gebruik van het elektriciteitsnet, dan heeft het parlement een oplossing voor jou klaar liggen. Energieregulator VREG heeft een voorstel waarin het mogelijk is om de tarieven aan te passen zodat de verbruikers dit kunnen compenseren. Dit voorstel is goedgekeurd in het Vlaamse parlement.

In het begin van dit jaar heeft het Grondwettelijke Hof het systeem van de terugdraaiende teller vernietigd voor de mensen met zonnepanelen. Voor vele gezinnen met een digitale meter werd er een streep door hun rekening gezet. De regering was ondertussen bezig met een compensatieregeling, maar toch waren er nog implicaties. Op 1 maart 2021, de dag dat het arrest bekend werd gemaakt, moesten de meterstanden nog doorgegeven worden aan de leveranciers. Alleen dan zouden er tussentijdse berekeningen en facturen gemaakt kunnen worden. De afrekening had alleen betrekking op de wintermaanden. In deze maanden leveren de zonnepanelen nauwelijks wat op, en dit gebruik kan niet worden gecompenseerd door de zomermaanden. Hierdoor krijgen veel gezinnen een hoge afrekening. Daarnaast kregen de gezinnen bij die afrekening twee keer zo veel kosten aangerekend.

In een voorstel is er uiteindelijk een oplossing uitgekomen door Andries Gryffroy (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Robrecht Bothuyne (CD&V). In het voorstel staat bijvoorbeeld dat de tarieven met terugwerkende kracht aangepast kunnen worden, iets wat eerst niet kon. Hiermee krijgt de VREG in het voorstel de mogelijkheid om een dubbeltelling weg te werken en zo kunnen tussen de 30.000 en 40.000 gezinnen gecompenseerd worden, volgens Gryffroy. Gemiddeld zou dit een compensatie zijn van 150 euro per gezin. Dit zou volgens Gryffroy nog later toegepast kunnen worden op de 470.000 andere zonnepanelen eigenaren die later nog zouden overschakelen naar de digitale meter. De meeste oppositiepartijen stemde voor, alleen de PVDA stemde tegen. De oppositiepartijen hebben wel kritiek op het gebrek aan garanties in het voorstel. Alleen gaat de VREG dit wel willen volgen? Daarnaast is er ook veel kritiek op een artikel, waarin staat dat de burger het recht verliest op compensatie als hij een rechtsvordering indient.

Hoe zit het nu met de compensatie van zonnepanelen?

Afgelopen woensdag maakte De Raad van State bekend geen bezwaar te maken tegen de compensatie van zonnepanelen. Het systeem van de terugdraaiende teller is ondertussen vernietigd. Wij vertellen jou wat er allemaal aan de hand is en waar het over gaat.

Wat is er gebeurd?

Voordat de digitale meter werd ingevoerd draaide de analoge meter terug als de zonnepanelen stroom produceerde. Als de stroom niet werd gebruikt, dan werd dit op een net gezet en later afgehaald. Het afnemen en leveren gebeurde tegen dezelfde prijs.

Het maakte dus niet veel uit met een analoge meter hoeveel de klant gebruik maakte van het net. Voor het gebruik van het net werd een forfaitair bedrag en prosumententarief aangerekend.

Door de plaatsing van digitale meters veranderde dit. Je kan namelijk nu precies meten hoeveel stroom er wordt gezet en afgehaald op het net. Hierdoor zie je dus hoeveel de verschuldigde netvergoeding gaat kosten. Daarnaast geldt er nu voor het leveren een lager tarief dan voor het afnemen.

Wat ging er fout?

De Vlaamse energieregulator VREG en de federale regering zijn naar het Grondwettelijk Hof opgestapt om de uitzonderingsmaatregel van het Vlaamse energiedecreet ongedaan te maken. Hiermee oordeelde Het Grondwettelijk Hof dat de Vlaamse regering met die regeling de bevoegdheden had overgeschreden. Het porsumententarief bundelde hierdoor het distributietarief. Het Hof toen de Vlaamse beslissing vernietigd.

Op korte termijn heeft toen de Vlaamse regering besloten om het wegvallen van de terugdraaiende teller te compenseren. Ze kwamen met een ander voorstel tot schadeloosstelling, met een rendement die 5 procent zou garanderen. Het was dus toen afwachten wat het oordeel zou zijn van de Raad van State.

De beslissing van Raad van State

De Raad van State heeft woensdag een advies gegeven over de compensatieregeling. De hoogst administratieve rechtbank heeft er geen bezwaar tegen. Oftewel de compensatiebedragen zullen worden uitbetaald.

Ook heeft de Raad van State geen bezwaar tegen de beslissing over de digitale meters. Eerst was het juist een prioriteit dat de zonnepanelen eigenaren voor 2023 een digitale meter zouden krijgen. Nadat de terugdraaiende teller werd vernietigd stapte de Vlaamse regering er van af.

Het is dus tot 2025 niet verplicht om een digitale meter aan te schaffen, na 2025 dus wel. Je kan er dus voor kiezen om de analoge meter te houden of niet.

Hoe zit het met de compensatiebedrag?

Je kan dit zelf berekenen hoeveel dit voor jou gaat kosten. Het uiteindelijke bedrag gaat dan rekening houden met:

  • Het piekvermogen van de installatie
  • Gemiddelde kostprijs van de zonnepanelen in het jaar dat de panelen zijn geïnstalleerd
  • De al ontvangen overheidssteun

Een gemiddelde installatie uit 2020 levert een compensatie op van €1.308. Een grote installatie uit 2018 levert €3.480 op. Zijn jouw panelen geïnstalleerd tussen 2007 en 2012, dan krijg je geen compensatie. Dit rendement is namelijk al behaald.

De 100.000 gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter, zullen in 2021 hun premie betaald krijgen. Voor de 470.000 gezinnen met een analoge meter krijgen pas hun premie als de digitale meter is geïnstalleerd.

2.443 inwoners uit Vlaanderen plaatsen zonnepanelen in januari en februari

In januari en februari hebben 2.443 inwoners uit Vlaanderen zonnepanelen laten plaatsen. Dit blijkt uit de cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Vergeleken 2020 kochten 2.484 Vlamingen in de maand januari zonnepanelen. Ook net als vorig jaar is in de eerste twee maanden de verdeling qua systeemgrootte relatief eenzijdig. Er zijn alleen wel kleinschalige PV-systemen opgeleverd. Dit zijn de door het vermelde VEKA vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen):

  • Kleiner dan 10 kilowatt: 2.442 PV-systemen, 9,14 megawatt
  • 10 tot 40 kilowatt: 0 PV-systemen
  • 40 tot 250 kilowatt: 1 PV-systemen, 0,07 megawatt
  • 250 tot 750 kilowatt: 0 PV-systemen
  • Groter dan 750 kilowatt: 0 PV-systemen

 

Per provincie

 

Provincie Aantal installaties
Antwerpen 686
Limburg 204
Oost-Vlaanderen 633
Vlaams-Brabant 406
West-Vlaanderen 514
Totaal 2.443

 

 

Groei 10 jaar

 

Kalenderjaar Aantal installaties Nieuw geplaatst vermogen
2011 83.656 829,57 megawatt
2012 43.688 366,24 megawatt
2013 4.692 27,77 megawatt
2014 8.586 47,86 megawatt
2015 13.928 75,98 megawatt
2016 27.732 133,25 megawatt
2017 44.791 198,22 megawatt
2018 52.732 247,36 megawatt
2019 62.676 485,03 megawatt
2020 148.732 645,98 megawatt
2021 2.443 9,21 megawatt
Totaal 590.634 3.956,60 megawatt

*Dit schema gaat over de installaties tot en met 28 februari 2021

 

Nieuwe klap voor mensen met zonnepanelen en digitale meter

Voor duizenden, waarschijnlijk tienduizenden gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter krijgen binnenkort een hoge elektriciteitsrekening. Zij zullen voor de afgelopen wintermaanden niet alleen stroomprijs te betalen, maar zij krijgen daar boven op nog dubbele netkosten erbij.

Brecht Paruys moest wel even slikken. Net toen hij in zijn nieuwe huis de zonnepanelen samen met de digitale meter en een warmtepomp wilde berekenen hoeveel de eindafrekening van zijn terugdraaiende teller zou zijn, kwam hij achter dat hij zo een 900 euro kwijt aan is. Geen leuke verassing dus, normaal gesproken is hij maar een paar honderd euro kwijt.

Waarom is dit gebeurt?

Waarom dit gebeurt? Sinds 1 maart is er een nieuwe fase gestart voor ruim 100.000 Vlaamse gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter. Zij zien de digitale meter niet meer terugdraaien als zij stroom produceren met hun zonnepanelen. Dit komt door het arrest van het Grondwettelijke Hof die dit systeem vernietigde in januari.

Om de overgang te kunnen maken naar het nieuwe systeem, zonder de terugdraaiende teller, heeft het netbeheer Fluvius op 28 februari tijdens middernacht alle digitale meterstanden opgenomen. Met de meterstand kunnen energieleveranciers dat gebruiken om een tussentijdse energieafrekening te maken, van het stroomverbruik van die gezinnen van het vorige systeem.

Na onrust zonnepanelen wilt minister capaciteitstarief uitstellen

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir wil de invoering van het nieuwe capaciteitstarief uitstellen. Dit vanwege de onrust van het verwijderen van de terugdraaiende teller voor de eigenaren van zonnepanelen.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft afgelopen zomer de nieuwe tariefmethodologie aangekondigd. Vanaf 2022 wordt een capaciteitstarief ingevoerd, waardoor de veroorzakers van de stroompiekers dus meer gaan betalen. Dit kan heel interessant worden voor de eigenaars van zonnepanelen die de opgewekte stroom zelf willen gaan gebruiken.

Nog te vroeg

Minister Demir liet in oktober weten dat ze het nog te vroeg vond om na te denken over maatregelen voor het compenseren van de eigenaren, vanwege de invoering van het capaciteitstarief.

‘’Na alles wat we hebben meegemaakt met het arrest van het Grondwettelijke Hof over de zonnepanelen en de terugdraaiende teller denk ik niet dat we er klaar voor zijn. Ik vrees dat het voor bepaalde groepen te veel gaat worden. In mijn mailbox zitten 6.000 mails van mensen die terecht heel bezorgd zijn. De mensen hebben het gehad’’. Dit vertelde Demir in een interview met het Belgische Dagblad over de komst van de nieuwe distributienettarieven.

Beter stimuleren

Demir vertelde ook aan het dagblad dat het capaciteitstarief grondiger zou willen stimuleren door het VREG. Zo kan het effect voor de Vlamingen duidelijker gemaakt worden.

De minister vindt er meer duidelijkheid moet komen over de wisselwerking met de digitale meter en ook de uitrol ervan voor het invoeren van de capaciteitstarief. De VREG is de enige die bevoegd is om de nettarieven te bepalen.

Vlaamse belang wilt dat eigenaars zonnepanelen vergoeding krijgen voor salderen

Oppositiepartij Vlaams Belang wil dat energieleveranciers een gegarandeerde minimumvergoeding geven voor het terug leveren van stroom die de zonnepanelen eigenaars aanbieden. De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vindt dit niet nodig. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens vindt dit ‘’de zoveelste slag in het gezicht van de gedupeerde zonnepanelen-eigenaars.’’

Sinds 1 januari moeten energieleveranciers de stroom die door zonnepanelen eigenaars worden geplaatst ‘’aankopen’’. Aangezien de leveranciers zelf kunnen bepalen wat de prijs wordt als ze de energie kopen, kan de terugleververgoeding €0 per kWh zijn.

Nederland

In Nederland geldt er een minimale terugleververgoeding van 70% en dit zou verheft worden naar 80% tegen 2030. Vlaams Belang pleit nu ook voor een minimale terugleververgoeding in Vlaanderen.

Vlaams energieminister Zuhal Demir zegt:’’ In Nederland is bepaald dat de energieleverancier een ‘redelijke terugleververgoeding’ betaalt voor de injectie. In Nederland bestaat er dus geen ‘minimale terugleververgoeding’. Janssens had gereageerd op de vraag over deze kwestie. Hij zei dat de leverancier zelf mag bepalen hoe hoog deze vergoeding wordt en de Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat de vergoeding redelijk is. Uit een onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond blijkt dat de vergoedingen variëren van zo’n €0,04 tot €0,12 per kWh.

‘’Daarnaast mogen de vergoedingen van de Nederlandse leveranciers niet zomaar vergeleken worden met Vlaanderen’’ zegt Demir. Ook zegt Demir dat er in Nederland nog steeds een ‘saldering’ bestaat, wat in de praktijk vergelijkbaar is met een terugdraaiende teller.

Extra kosten doorgerekend?

‘’In een goed werkende markt is de hoogte van de terugleververgoeding een onderdeel van de contractuele voorwaarden waarmee leveranciers bijkomende klanten kunnen aantrekken.’’ Zegt de minister. ‘’Op basis van de verscheidenheid aan hoogtes van terugleveringsvergoeding die vandaag worden aangeboden, blijkt die markt er te zijn.’’

De minister laat weten dat ze dit geen noodzaak vind om een gegarandeerde minimale terugleververgoeding op te leggen, dit omdat het zou leiden tot een extra kost voor de energieleveranciers die op termijn doorgerekend kan worden aan andere klanten of aan de overheid. De minister wil dat ze de werking van de vrije markt niet gaat verstoren.

Dynamisch

Demir heeft nog laten weten dat zij de gezinnen zal informeren over de voordelen van dynamische contracten. Volgens Janssens staat die niet een op punt. ‘’Er zijn zogenaamd verschillende leveranciers die deze contracten willen aanbieden, maar er is nog niets geactualiseerd. Dit aanbod van dynamische prijzen moet versneld worden.’’

Digitale meter? De meter mag vanaf vandaag niet meer terugdraaien

Als je zonnepanelen en een digitale meter hebt, dan kan je sinds middernacht geen gebruik meer maken van de terugdraaiende teller. Het arrest van Het Grondwettelijke Hof die het Vlaamse principe van de terugdraaiende teller heeft vernietigt, staat net gepubliceerd in het Staatsblad.

Vanaf vandaag vervalt voor de eigenaren van zonnepanelen met een digitale meter het systeem van de terugdraaiende teller. Dit werd al in januari bekend gemaakt, maar vandaag heeft het Grondwettelijk Hof bekendgemaakt dat de compensatieregeling wordt geschrapt.

Het netbeheer Fluvius heeft om middernacht alle digitale meterstanden opgenomen en gaat dit nu doorsturen naar de stroomleveranciers. Voor degene met zonnepanelen en digitale meter zullen binnenkort een afrekening krijgen. Ook de eventuele overschotten verdwijnen omdat dus de digitale meters op nul worden gezet.

Verkopen van stroom

Voor degene die zonnepanelen en een digitale meter hebben, kunnen contact opnemen met hun energieleverancier. Je kan namelijk nu je geld krijgen voor het geproduceerde elektriciteit van zonnepanelen. Heb je een digitale meter? Dan valt waarschijnlijk ook het porsumententarief en hoef je dus niet meer te betalen omdat je stroom op het net zet.

Als je een analoge teller hebt dan veranderd er niks. Dit zal pas gebeuren als je je oude meter gaat vervangen voor een digitale meter en ook kan je nog tot begin 2025 aan het netbeheer Fluvius aangeven dat je geen digitale meter wil.

 

 

Meer dan 10.000 zonnepanelen eigenaars zetten juridische stappen

10.500 Vlaamse die zonnepanelen hebben aangeschaft, zetten juridische stappen tegen de Vlaamse regering. Volgens De Tijd. De groep heeft gevraagd voor een compensatie voor het aanschaffen van de terugdraaiende teller.

Voor degene die tot eind 2020 in zonnepanelen zou investeren en in een digitale meter zou nog 15 jaar gebruik kunnen maken van de regime, dit heeft de vorige Vlaamse regering beloofd. Maar het Grondwettelijk Hof heeft vorige maand dacht hier anders over en heeft de Vlaamse regering het volledig afgeschaft. Ruim 100.000 gezinnen zouden een digitale meter krijgen en het rendement van de 470.000 zonnepanelen eigenaars wordt steeds verminderd.

Compensatie

De groep zonnepanelen eigenaars van 10.500 hebben een advocaat aangesteld voor het eisen van de compensatie voor het verlies van het rendement en de terugdraaiende teller. Volgende week sturen zij een formele ingebrekestelling. Met de vraag of de overheid alles compenseert voor het verlies van het rendement en de terugdraaiende teller. De Vlaamse regering kan een compensatiepremie voorzien van €1300 voor degene die vorig jaar voor zonnepanelen heeft geïnvesteerd, voor de terugdraaiende teller komt er geen verandering in.

Uitspraken Tommelein en Peters

Het belangrijkste argument werd gegeven door de voormalige ministers van Energie, Bart Tommelein en Lydia Peters beiden van Open VLD. ‘’via hun expliciete en herhaalde communicatie een verbintenis aangingen met de mensen die in zonnepanelen investeerden’’. Daarnaast hebben de betrokkenen verteld dat ze schade hebben doordat de overheid een fout zou hebben gemaakt die aansprakelijk zou worden gesteld.

“Een ingebrekestelling is de mogelijke voorbode van een rechtszaak”, zegt advocaat Stijn Verbist. “De overheid wordt formeel verzocht gevolg te geven aan de eis van de betrokkenen. Ze krijgt dan een periode, vermoedelijk enkele maanden, om tegemoet te komen aan die eis en daarover te onderhandelen. Als dat niet gebeurt, wordt ze gedagvaard voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Brussel.”