Hoe zit het nu met de compensatie van zonnepanelen?

Hoe zit het nu met de compensatie van zonnepanelen?

Afgelopen woensdag maakte De Raad van State bekend geen bezwaar te maken tegen de compensatie van zonnepanelen. Het systeem van de terugdraaiende teller is ondertussen vernietigd. Wij vertellen jou wat er allemaal aan de hand is en waar het over gaat.

Wat is er gebeurd?

Voordat de digitale meter werd ingevoerd draaide de analoge meter terug als de zonnepanelen stroom produceerde. Als de stroom niet werd gebruikt, dan werd dit op een net gezet en later afgehaald. Het afnemen en leveren gebeurde tegen dezelfde prijs.

Het maakte dus niet veel uit met een analoge meter hoeveel de klant gebruik maakte van het net. Voor het gebruik van het net werd een forfaitair bedrag en prosumententarief aangerekend.

Door de plaatsing van digitale meters veranderde dit. Je kan namelijk nu precies meten hoeveel stroom er wordt gezet en afgehaald op het net. Hierdoor zie je dus hoeveel de verschuldigde netvergoeding gaat kosten. Daarnaast geldt er nu voor het leveren een lager tarief dan voor het afnemen.

Wat ging er fout?

De Vlaamse energieregulator VREG en de federale regering zijn naar het Grondwettelijk Hof opgestapt om de uitzonderingsmaatregel van het Vlaamse energiedecreet ongedaan te maken. Hiermee oordeelde Het Grondwettelijk Hof dat de Vlaamse regering met die regeling de bevoegdheden had overgeschreden. Het porsumententarief bundelde hierdoor het distributietarief. Het Hof toen de Vlaamse beslissing vernietigd.

Op korte termijn heeft toen de Vlaamse regering besloten om het wegvallen van de terugdraaiende teller te compenseren. Ze kwamen met een ander voorstel tot schadeloosstelling, met een rendement die 5 procent zou garanderen. Het was dus toen afwachten wat het oordeel zou zijn van de Raad van State.

De beslissing van Raad van State

De Raad van State heeft woensdag een advies gegeven over de compensatieregeling. De hoogst administratieve rechtbank heeft er geen bezwaar tegen. Oftewel de compensatiebedragen zullen worden uitbetaald.

Ook heeft de Raad van State geen bezwaar tegen de beslissing over de digitale meters. Eerst was het juist een prioriteit dat de zonnepanelen eigenaren voor 2023 een digitale meter zouden krijgen. Nadat de terugdraaiende teller werd vernietigd stapte de Vlaamse regering er van af.

Het is dus tot 2025 niet verplicht om een digitale meter aan te schaffen, na 2025 dus wel. Je kan er dus voor kiezen om de analoge meter te houden of niet.

Hoe zit het met de compensatiebedrag?

Je kan dit zelf berekenen hoeveel dit voor jou gaat kosten. Het uiteindelijke bedrag gaat dan rekening houden met:

  • Het piekvermogen van de installatie
  • Gemiddelde kostprijs van de zonnepanelen in het jaar dat de panelen zijn geïnstalleerd
  • De al ontvangen overheidssteun

Een gemiddelde installatie uit 2020 levert een compensatie op van €1.308. Een grote installatie uit 2018 levert €3.480 op. Zijn jouw panelen geïnstalleerd tussen 2007 en 2012, dan krijg je geen compensatie. Dit rendement is namelijk al behaald.

De 100.000 gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter, zullen in 2021 hun premie betaald krijgen. Voor de 470.000 gezinnen met een analoge meter krijgen pas hun premie als de digitale meter is geïnstalleerd.

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.