Amsterdam stimuleert zonne-energie projecten door leges af te schaffen

Amsterdam stimuleert zonne-energie projecten door leges af te schaffen

Het voorstel van VVD-raadslid Marianne Poot, om leges af te schaffen voor het plaatsen van zonnepanelen in Amsterdam, is aangenomen. In 2017 en 2018 zullen alle energiebesparende investeringen worden vrijgesteld van leges waarmee de stad hoopt het aankopen van zonnepanelen te stimuleren. Op het moment worden particulieren tegengehouden, omdat het aanvragen van een vergunning voor zonnepanelen geld kost. Door deze kosten weg te nemen kunnen Amsterdamse particulieren kosteloos een vergunning aanvragen waardoor het aantal zonnepanelen hopelijk zal toenemen. De gemeente heeft 10 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor projecten die duurzame energie opwekken.

Wat houdt dit in?

Deze nieuwe regelgeving houdt dus in dat de plaatsing van de meeste zonnepanelen compleet vergunning vrij is. In situaties waar het een beschermd stadsgezicht, monument of zonneweide betreft, is de vergunning nog wel nodig. De lege “kan de financiële haalbaarheid van deze initiatieven in gevaar brengen”, aldus Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid. Soms kunnen deze namelijk oplopen tot een bedrag boven de duizend euro. Ook zijn de regels versoepeld. Zo mocht men voorheen niet meer dan 30 procent van het dak bedekken met zonnepanelen terwijl hier nu geen restrictie meer aan verbonden is. En is duidelijker vermeld wat wel is toegestaan zodat de aanvragen sneller en flexibeler kunnen worden afgehandeld.

Maatregelen van de gemeente Amsterdam

De gemeente is ook van plan om geld te investeren in de Zoncoalitie, zodat ze de organisatie kunnen opschalen en hun activiteiten beter kunnen uitvoeren. Zo willen ze een bijdrage geven aan het plaatsen van ongeveer 120.000 zonnepanelen in de gemeente. Als tweede wil de gemeente steun bieden aan de zoncoöperaties waardoor deze nieuwe projecten kunnen lanceren. Tot slot zal er een gedeelte van het beschikbaar gemaakte geld naar gratis energie-adviezen gaan voor de Verenigingen van Eigenaren. Met dit alles hoopt de gemeente Amsterdam ruim 30 megawattpiek extra te kunnen winnen en 4200 woningen duurzamer maken.

Andere initiatieven

De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hebben ook geïnvesteerd in zonnepanelen. Zo hebben ze op in totaal 11 gebouwen 2183 zonnepanelen gemonteerd die tezamen 637 kilowattpiek kunnen genereren. Vooral de panelen op het gebouw van Amsterdam University College is uniek, omdat dit gebouw bedekt is met een groendak, of sedumdak, wat op zich al een zeer milieuvriendelijke maatregel is. De panelen bevinden zich boven het sedumdak, zodat dit in tact blijft. De poten waar de panelen zich op bevinden zijn compleet geïsoleerd zodat hier geen kou van het dak in kan gaan.

Comments for this post are closed.