Alternatieve energie

Alternatieve energieANDERE VORMEN VAN ENERGIE

Buiten zonne-energie zijn er nog enkele vormen van schone energie waarover wij u wensen te informeren.
Vormen van alternatieve energie:

  • Waterkracht
  • Windenergie
  • OTEC
  • Blauwe energie
  • Geothermische energie

WATERKRACHT

Waterrad
Het waterrad is een vorm van groene energie die gebruikt maakt van de stroming van het water. Het water mag ook een niet te harde stroming hebben want anders kan het waterrad beschadiging oplopen en aangezien er in beekjes en rivieren steeds stroming is produceer je dus eigenlijk gratis energie. Het waterrat is verbonden met een turbine, die turbine wordt in beweging gezet door de kracht van het water, die beweging wekt elektrische energie op.

Waterkrachtcentrale
Een waterkrachtcentrale is een centrale die gebruik maakt van de kracht van vallend water , dit vallend water zet een soort van rat in beweging die een turbine in beweging zet en zo wordt er dan elektrische energie opgewekt.

Golfslagenergie
Golfslagenergie is energie die gewonnen kan worden van golven op zee, deze vorm is een vorm die zeer duur is omdat het materiaal moet bestendig zijn tegen zwaar stormweer.

Getijdenenergie
Getijdenenergie is energie die gebruik maakt van het verschil tussen eb en vloed, het water wordt opgevangen achter een dam en bij laagwater loopt het water terug en dan zet het terugstromende water een turbine in beweging die zo elektrische energie opwekt.

Dam
Een dam is een constructie die hele rivier of dergelijke afbakent en zo het water tegenhoud, in de dam zijn dan enkele openingen waar een soort van rat in zit en het water dat door deze opening stroomt zet het rad en zo ook de turbine in beweging.

WINDENERGIE

Windenergie is een vorm van alternatieve energie die al een geruime tijd bestaat, vroeger werd de windenergie meteen omgezet naar mechanische energie voor het malen van bloem in de molens. Nu wordt windenergie omgezet in elektrische energie via windturbines. Het is een vorm van alternatieve energie die niet zo geschikt is voor particulieren want je moet natuurlijk genoeg wind hebben om de windturbine te doen draaien. Ten tweede moet het ook al een redelijke grote windturbine zijn om zo genoeg elektrische energie op te wekken. Doordat de windmolens het uitzicht een beetje verpesten en doordat ze een vervelend lawaai maken kunnen ze niet dicht bij een woonzone geplaatst worden. De meeste windmolens komen voor in de kuststreek en ook zijn er enkele windmolenparken in de zee, daar heb je altijd wind en hebben er geen mensen last van. Het aantal elektrische energie dat een windturbine produceert is niet constant en hangt af van de windkracht en windsnelheid. Maar natuurlijk hangt het ook af van de omvang van de bladen van de windturbine en hoe groter de bladen hoe groter het rendement van een windmolen is. Enkele problemen van windmolens zijn dat je ze niet dicht bij elkaar kan plaatsen, doe je dit toch dan zal het rendement drastisch verlagen.

OTEC

OTEC is de afkorting voor Ocean Thermal Energy Conversion. Deze vorm van groene of alternatieve energie maakt gebruik van de verschillen in de temperatuur van zeewater om energie op te wekken.

BLAUWE ENERGIE

Blauwe energie is een vorm van groene energie die elektrische energie opwekt door het verschil van zoutgehalten in de oceaan. Deze energie wordt opgewekt door een speciaal membraam door osmose.

GEOTHERMISCHE ENERGIE

Geothermische energie is een vorm van groene energie die energie haalt tussen het verschil in warmte tussen de verschillende lage. Er is ook aardwarmte niet zo diep en die zich net onder het aardoppervlak bevindt. Die warmte wordt gebruikt om stoom op te wekken en zo kunnen gebouwen verwarmd worden.

Gratis offertes in je mailbox?

Zonnepanelen kopen? Vergelijk offertes! Krijg beter inzicht in de prijzen en de mogelijkheden. Vul hieronder je postcode in, vervolgens het formulier, en ontvang vrijblijvend offertes in je mailbox.