Zonnepanelen opbrengst

Opbrengst zonnepanelen bepalen

Zonnepanelen opbrengstVoor wie overweegt zonnepanelen op het dak van zijn huis te installeren, is er veel informatie voorhanden. Energieleveranciers, maar ook andere bedrijven, zoals fabrikanten van zonnepanelen, hebben uitgebreide websites voorzien van informatie voor consumenten. Met die ingewonnen informatie kunnen consumenten een betere afweging maken over het kostenplaatje van de investering die gedaan moet worden en de mogelijke opbrengsten van zonnepanelen. Vooropgesteld moet worden dat zonnepanelen bijna nooit voldoende vermogen geven om het gehele huishouden van voldoende energie te voldoen. De panelen kunnen wel een grote bijdrage leveren aan de energie thuis, maar dan wel in combinatie met de ‘normale’ energievoorziening door de leveranciers.

*Tip: Direct weten wat de exacte prijzen zijn voor jou? Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend tot 6 offertes in jouw mailbox.

Bepalende factoren

De opbrengst, maar ook de investering, is natuurlijk sterk afhankelijk van een aantal factoren, zoals de grootte van de panelen en de locatie van het huis (staat het huis aan de kust, in de stad of in het bos). Daarbij is het vermogen de meest bepalende factor voor de opbrengst uit zonnepanelen. Dit vermogen wordt altijd uitgedrukt in WP (=Wattpeak). Er zijn op internet vele rekenmodules te vinden waarbij een consument kan uitrekenen wat de investering en de opbrengst is van de zonnepanelen. Het vermogen in Wattpeak wat berekend wordt is altijd het vermogen, zoals dat onder de meest gunstige omstandigheden tot stand zou komen. Deze omstandigheden zijn geen vaste of voorspelbare factoren, zoals het aantal uren zonneschijn. Dit heet het nominaal vermogen van zonnepanelen. kWh (kilowattuur) is dan een eenheid waarmee de opbrengst uit zonnepanelen gemakkelijker kan worden vergeleken met de traditionele energievormen.

Een rekenvoorbeeld

Het meest simpele antwoord op de vraag ‘hoeveel kilowattuur leveren zonnepanelen mij op’, kan worden gegeven door het volgende rekenvoorbeeld toe te passen: het vermogen van zonnepanelen wordt, zoals gezegd, uitgedrukt in WP (Wattpeak), terwijl de opbrengst van zonnepanelen wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Een factor van 0,8 tot 0,9 (zeker afhankelijk van de omstandigheden) wordt gebruikt om te komen van het aantal WP naar het aantal kWh. De rekensom wordt dan:

aantal WP x 0,85 = aantal kWh

Dus een systeem van zonnepanelen van 2000 WP levert 1700 kWh per jaar op. Aangezien een gemiddeld gezin in België al gauw tussen de 3000 en 4000 kWh per jaar verbruikt, is deze 1700 kWh een behoorlijk aandeel van het totaal, ongeveer de helft.

Overige bepalende factoren
Er zijn, zoals gezegd, meerdere factoren die bepalend zijn voor de verwachte opbrengst van zonnepanelen; deze factoren zijn onder te verdelen in drie kenmerken, namelijk de plaats of positie van de zonnepanelen op het dak, het type systeem van de panelen, en het aantal zonuren.

Voor wat betreft de plaats of de positie van de zonnepanelen geldt dat panelen die geplaatst zijn in zuidelijke richting meer rendement opleveren dan panelen die in een andere richting zijn geplaatst. Ook zijn de hellingshoek van het dak waarop de panelen geplaatst zijn, de oppervlakte en grootte van de zonnepanelen van invloed op het te behalen en te verwachten rendement.

Voor wat betreft het type systeem van de zonnepanelen: het maakt verschil of het een autonoom of een netgekoppeld systeem is. Bij een autonoom systeem wordt de opgewekte energie in de vorm van stroom opgeslagen in een accu. Bij een netgekoppeld systeem wordt de opgewekte energie in de vorm van stroom direct teruggeleverd aan het energienet en daardoor levert het onmiddellijk rendement op. Daarnaast is het zo dat verschillende typen door verschillende fabrikanten een verschillend rendement op zullen leveren.

Aantal zonuren

Ondanks het feit dat zonnepanelen ook rendement opleveren op een winterse dag, levert een dag met veel zon toch meer rendement op. Anders gezegd: bij daglicht is er, ook in de winter, rendement te behalen met zonnepanelen; echter, zonlicht maakt dit rendement aanzienlijk groter. Dit houdt ook in dat een uur zon in de winter minder oplevert dan een uur zon in de zomer. Ter vergelijking: in de decembermaand is er een gemiddeld aantal zonuren per dag van 1,2 – in juni een gemiddeld aantal zonuren per dag van 6,8.

Aangezien dit factoren zijn die uitgaan van gemiddelden en sterk kunnen fluctueren, is hier vooraf niet echt rekening mee te houden als het gaat om de afweging wel of niet een systeem van zonnepanelen aan te schaffen. Schaduw en temperatuur hebben daarnaast ook invloed: bij lagere temperaturen levert het zonnepanelen-systeem meer op dan bij hoge temperaturen. Aangezien schaduw vooral afhangt van de positie van de panelen op het dak, kan hiermee vooraf al wel rekening gehouden worden.

Discussie

Duidelijk is dat in België onder burgers de meningen zeer verdeeld zijn als het gaat om het wel of niet aanschaffen van zonnepanelen. Mensen vinden dat het verwachte rendement de te maken investeringen niet voldoende compenseert, of dat het te lang duurt. Anderen twijfelen op basis van het feit dat de aanschaf van zonnepanelen gewoonweg zeer kostbaar is en zetten het geld liever op een spaarrekening. Het is natuurlijk niet een broodje dat je bij de bakker koopt. Onderstaande tabel geeft een vergelijking tussen het rendement van een spaarrekening en zonnepanelen:

 

vergelijking zonnepanelen

Daar komt bij dat de Belgische overheid de overheidssubsidies sinds begin 2016 sterk aan banden heeft gelegd.

Conclusie

Om tot een weloverwogen besluit te komen over het aanschaffen van zonnepanelen, dient met vele factoren rekening gehouden te worden. Deze factoren zijn wel, met uitzondering van het aantal zonuren, vooraf redelijk in te schatten. Dit betekent dat de rekenmodules die op internet te vinden zijn een goed hulpmiddel zijn om het besluit over aanschaf van zonnepanelen uiteindelijk weloverwogen te maken.

Gratis offertes in je mailbox?

Zonnepanelen kopen? Vergelijk offertes! Krijg beter inzicht in de prijzen en de mogelijkheden. Vul hieronder je postcode in, vervolgens het formulier, en ontvang vrijblijvend offertes in je mailbox.